Kans op heropening azc Balk weer een stap dichterbij gekomen

De kans dat het azc in Balk weer opengaat is groter geworden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente De Fryske Marren formeel gevraagd te kijken naar de mogelijkheden van een heropening. Het azc ging 1 oktober officieel dicht.
© Omrop Fryslân
Burgemeester Fred Veenstra

Ruim maand na sluiting alweer geopend?

Voor burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren is het wel een aparte situatie. "Het voelt wel wat vreemd dat het COA na de sluiting eind september nu alweer op de stoep staat. Alles op het azc-terrein staat er nog. Ze zouden deze week beginnen met de ontmanteling. Dat is nu stopgezet door het COA."
"Wij moeten bijvoorbeeld ook kijken naar het onderwijs. Het is nog wel een heel proces om dat weer op gang te krijgen. Zo moeten schoolbesturen extra personeel aantrekken om voor de klas te staan als het azc weer bewoond is. In het azc Balk kunnen wij vijfhonderd mensen hebben. Daar was ook een contract voor dat nog altijd geldt. Afgelopen jaren hebben er nooit meer dan vierhonderd asielzoekers gewoond. Het totale aantal hangt nu af van de instroom in Nederland."

Zorgvuldigheid staat voorop, zegt burgemeester

"Wij willen het heel zorgvuldig doen in het dorp. Want vier weken geleden ging het azc dicht en nu moet het misschien weer open. De gemeente wil de klankbordgroep van eertijds weer vragen de opvang van nu in goede banen te leiden. in die groep zitten vertegenwoordigers van dorpsbelang, van het onderwijs, de sportverenigingen, de kerken en omwonenden."
Als alles gaat volgens het contract van 2015, dat vijf jaar geldig is, hoeft de zaak niet weer door de gemeenteraad. Maar er speelt nog wel een bestemmingsplanprocedure en daar zal de raad zeker mee te maken hebben, zegt burgemeester Veenstra. Er ligt nog steeds een aanvraag van het COA voor een azc op die locatie. Die procedure hebben wij even on hold gezet, omdat het bericht kwam dat het asielzoekerscentrum in Balk dicht zou gaan. Maar de aanvraag ligt er nog altijd en die kan weer in behandeling worden genomen.

Datum van opening nog niet bekend

Veenstra kan geen termijn noemen waarop het azc Balk weer open gaat. Het COA wil het zo snel mogelijk, maar Veenstra wil het vooral zorgvuldig doen. "De betrokkenheid van de mensen in het dorp staat voorop. Dat vindt het COA ook."