Asielzoekers in Smallingerland aan de slag als tolk

Asielzoekers en statushouders die goed Nederlands of Engels spreken, kunnen voortaan aan de slag als tolk voor mensen die de Friese of de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn. De gemeente, Vluchtelingenwerk, het COA en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland zijn een proef begonnen met een Tolkenpool.
© ANP
Burgers en instanties in de gemeente Smallingerland kunnen gebruikmaken van deze Tolkenpool. Met de pool moet de drempel voor asielzoekers en statushouders om Nederlands te praten een stuk lager worden. Vrijwilligers kunnen helpen bij gesprekken op scholen of sportverenigingen. De proef duurt een halfjaar. Daarna wordt gekeken of er een vervolg komt.