Dronryp maakt definitief bezwaar tegen hoogte nieuwe brug

De werkgroep die zich verzet tegen de plannen voor het verhogen van de brug in Dronryp neemt nu juridische stappen om het werk aan de nieuwe brug zo snel mogelijk stil te leggen.
De nije brêge sa't dy neffens de wurkgroep wurde sil © Wurkgroep brug Dronryp
De werkgroep protesteert tegen de hoogte van de brug over het Van Harinxmakanaal. Die zou niet veilig zijn voor fietsers en de gemeente Waadhoeke heeft niet de goede procedure gevolgd, aldus de werkgroep.
Door het inschakelen van de rechter wil de werkgroep bereiken dat het werk op korte termijn wordt stilgelegd. Daarom heeft de groep een advocaat in de arm genomen.
Er zijn zorgen over de fietsveiligheid omdat de fietsers in de nieuwe plannen samen met de auto's de weg moeten delen en niet meer een aparte fietsstrook krijgen.
We proberen nog steeds om in gesprek te komen met de gemeente. We zijn niet tegen een nieuwe brug, maar wel tegen de plannen die er nu liggen.
Peter Tange, woordvoerder van De Belangengroep Brug Dronryp
De grootste kritiek van het dorpsbelang en de werkgroep is dat cijfers niet kloppen met de plannen voor de nieuwe brug. De oude brug is 5,5 meter hoog. De nieuwe wordt volgens de berekeningen 6,4 meter. De werkgroep heeft zelf ook berekeningen gedaan. Daar kwam uit naar voren dat de brug bijna een meter hoger gaat worden.