Vertaler Klaas Bruinsma gestorven in Drachten

In Drachten is Klaas Bruinsma op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was dichter en vooral bekend als vertaler van de grote klassiekers in het Fries. Bruinsma heeft in zijn carrière meerdere prijzen gewonnen voor zijn werk.
© Omrop Fryslân
Begin oktober kwam bij uitgeverij Elikser zijn laatste werk uit: 'Samle Fersen en Oersettings', een bundel gedichten en Oudfriese gezangen. Het grootste gedeelte van de gedichten in het boek zijn gelegenheidsgedichten van eigen hand. Daarnaast staan er in het boek gedichten van andere auteurs. Deze zijn door Bruinsma vertaald in verschillende talen.
Martine Kamphorst van uitgeverij Elikser: "Klaas Bruinsma werd geroemd voor zijn vertalingen in beeldend Fries. Zijn enorme talenkunde in combinatie met zijn lyrische talenten maken het werk tot een belangrijk stuk erfgoed voor het Friese taalgebied, met zijn eigen werk als de pareltjes in de kroon."

Bekroond

Bruinsma heeft onder andere de middeleeuwse werken 'Karel ende Elegast' en 'Beatrijs' vertaald. Maar hij vertaalde niet alleen vanuit het Nederlands. Ook werken uit het Spaans en Grieks werden door Bruinsma vertaald. Het werk van Bruinsma werd zo zeer gewaardeerd dat hij tijdens zijn carrière meerdere malen prijzen heeft mogen ontvangen. Zo kreeg hij in 2007 de Zilveren Anjer.
Voor de Friese vertaling van de Griekse tragedies van Sophocles kreeg hij in 1993 de Obe Postmaprijs, de prijs voor de beste vertaling. Hij kreeg deze prijs vaker. Voor het herdenkingsboek over Gysbert Japicx, de vertaling van Vergilius 'Georgica' in de bundel 'Lânwurk' en zijn vertalingen van de dikke klassiekers van Homerus, de Ilias en de Odyssee. Deze boeken zijn uitgegeven door uitgeverij Bornmeer.

Regenjas en brommer

Klaas Bruinsma werd in 1931 geboren in Easterein. Hij zat op het Gereformeerde Gymnasium in Leeuwarden, later het Beyers Naudé. Hij werd leraar Engels en Grieks aan het Ichthus College in Drachten, nu het Liudger.
Bruinsma bleef ook na zijn pensioen doorwerken aan vertalingen en gedichten. Hij was een bekende verschijning in literair Fryslân. In zijn bruine regenjas en op zijn brommer kwam Klaas Bruinsma bij alle gelegenheden. In 2015 heeft kunstenaar Jan Ketelaar uit Drachten zijn voormalig leraar vereeuwigd in een beeldje, om hem te bedanken. Bruinsma had gedichten van Ketelaar vertaald naar het Engels en het Fries.