Oudega Smallingerland krijgt in 2022 een brandweerkazerne

Als alles goed gaat, staat er in 2022 een brandweerkazerne in Oudega Smallingerland. Dat heeft de veiligheidsregio Fryslân dinsdag bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst op het gemeentehuis van Smallingerland.
It hûs fan Sandra en Hein út Aldegea Sm. gie folslein ferlern. Sy tinke dat as der in kazerne west hie yn Aldegea harrren hûs der noch stean hie
Het bestuur van Brandweer Fryslân, onder meer de Friese burgemeesters, moet in november nog stemmen over het plan. Bij de kazerne moet op zijn minst één tankautospuit klaarstaan en worden bemand door minimaal zestien personen. Toch zijn er veel meer vrijwilligers nodig.

42 aanmeldingen

Veiligheidsregio Fryslân had als eis dat er in het dorp op zijn minst veertig mensen zich moesten opgeven als 'kandidaat-vrijwilliger'. In totaal hebben zich inmiddels 42 personen opgegeven. Die moeten een lang traject in om uiteindelijk op de post als brandweerman aan de slag te gaan.
Zo moeten ze bijvoorbeeld een speciale keuring doen en een VOG krijgen. Als dat positief is, krijgen de potentiële brandweerlieden in het voorjaar van 2019 een opleiding tot vrijwilliger en moeten ze daar in 2021 klaar mee zijn. De schep voor de nieuwe brandweerkazerne moet dan eind 2019 in de grond kunnen.
Een van de 42 vrijwilligers is Emily Vijfschaft
© Omrop Fryslân
In Fryslân zijn er 1.800 woningen waar de brandweer niet binnen achttien minuten kan zijn. Een derde daarvan (664) ligt in Oudega, Smallingerland. De andere plaatsen waar veel huizen moeilijk zijn te bereiken, zijn Earnewâld (124 woningen) en Uiterwellingerga (113 woningen).

Buitengebied

"De voornaamste reden daarvoor is dat er veel mensen daar in het buitengebied wonen. En voor Oudega hebben het water en de kanalen een grote invloed. Dan duurt het gewoon langer voordat wij er kunnen komen", zegt Jan Wobma, van de vrijwillige brandweer van Burgum. Samen met de brandweer van Drachten zijn ze verantwoordelijk voor Oudega.
Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslân is blij met de nieuwe kazerne