Bolswarders willen af van brug A7: "Alles slaat grijs uit en dat ademen wij ook in"

Het valt nog het meeste op aan het eind van de zomer. De tuinstoelen moeten weer worden opgeruimd en de carports moeten worden schoongemaakt. En alles heeft dan een grijze laag gekregen. "Het kan bijna niet anders of dat komt van het verkeer op de A7", zegt Doet Boermans. "En dat krijgen wij zelf dus ook binnen." Reden voor Boermans om met een aantal andere Bolswarders in actie te komen. De verkeerssituatie op de A7 moet anders, vinden ze. Er moet een aquaduct komen.
"Alles slacht gewoan griis út en dat ademje we ek yn."
Wie in de tuin zit bij Boermans kan duidelijk het verkeer van de A7 voorbij horen komen. Ze woont met haar man nu ruim twintig jaar op nog geen honderd meter van de weg. En dan zijn er ook huizen die er nog dichter op staan.
"Op dit moment staat de wind net de andere kant op en dan nog hoor je het verkeer erg duidelijk. Ook 's nachts gaat dat door." Voor Boermans reden om een geluidsdicht rolgordijn aan te brengen in de slaapkamer.
It útsicht op de A7 fan Boermans © Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
Met Tom Mulder en andere buurtbewoners is Doet Boermans een actie begonnen om ervoor te zorgen dat de overlast van de A7 afneemt. De brug in de A7 zou vervangen moeten worden door een aquaduct, vinden de actievoerders. "Het zorgt voor een meer vriendelijke ingang naar de stad voor het vaarverkeer", zegt Boermans. "Bovendien zorgt het ervoor dat de auto's veel minder hoeven te stoppen en weer op te trekken."
© Omrop Fryslan, Wytse Vellinga
De actiegroep kan rekenen op steun van onder andere Annemarie Jorritsma. Daarnaast zoekt de actiegroep contact met Transport en Logistiek Nederland en een aantal andere organisaties die hen kunnen helpen het probleem in Den Haag op de kaart te zetten.
Het is een rijksweg en dus zal het besluit tot de bouw van een aquaduct ook door het Rijk moeten worden genomen. Zelf hebben ze al geluidsmetingen gedaan die aantonen dat het lawaai van de weg ver boven de norm is. Maar ze vragen aan de gemeente om ook nogmaals een officiële meting te doen.
© Omrop Fryslan, Wytse Vellinga
De actiegroep schat de eigen kansen vrij hoog in. "De situatie hier is vrij uniek. We zitten erg dicht op de snelweg en het is wel duidelijk dat er sprake is van overlast. Een overlast die waarschijnlijk alleen maar erger wordt."
© Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
Repo Aquaduct Bolsward