Eerste spreekuur CDA-Kamerlid Harry van der Molen spreekt aan

Een tiental mensen kwam af op het eerste spreekuur van CDA-Kamerlid Harry van der Molen. In Bakkerij Breimer in Lemmer kon iedereen die wat geregeld wilde hebben in de Tweede Kamer, binnenlopen. Het leverde zeer uiteenlopende reacties op. Van mensen die ruimte willen hebben voor kleine windmolens tot twee docenten van scholengemeenschap Friese Poort, die pleiten voor het afschaffen van toetsen.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
CDA-kamerlid Harry van der Molen houdt spreekuur in Lemmer

Politiek terugbrengen naar de burger

Van der Molen hoopt op deze manier de politiek weer dichter bij de gewone mensen te krijgen: "Het is gewoon zo dat de drempel om naar Den Haag te komen voor de 'gewone' Fries groter is. Als je hen dan opzoekt, kunnen ze toch hun verhaal doen." Van der Molen denkt dat hij iets kan betekenen voor de bezoekers: "We praten als fractie iedere dinsdag met elkaar. Dan kunnen we zaken op de agenda zetten. Kijk, een garantie is het niet. Maar als we het kunnen behandelen, is er een begin gemaakt om buiten mijn eigen hokje te denken."

Kleine windmolens bij een boerderij

Een van de insprekers, Gea Asma, pleit voor kleine windmolens. "In Groningen kunnen boeren kleine molens plaatsen. Je ziet ze bijna niet, maar ze leveren veel op. Hier mag dat niet. Dat is natuurlijk vreemd, want hoe groen wil je je energie hebben? Ik vind eigenlijk dat de regels gewoon gelijk moeten zijn. Nu wil je, maar mag je niet."
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Schaf toetsen af

Twee docenten van ROC Friese Poort pleiten voor het afschaffen van toetsen. Siemen Timmerman: "Ik geef die jongens bij mij allang geen toetsen meer. Ze leren wat ze moeten doen. Dat kunnen ze dan in de praktijk brengen. De druk van een toets is er dan af en de prestaties gaan omhoog. Het bedrijfsleven steunt ons. De inspectie van het onderwijs is dan weer een ander probleem. Daar moet het een en ander worden geregeld. We hopen dat Van der Molen daarbij kan helpen."
Van der Molen is bekend met het probleem: "We hebben al de toetsen voor kleuters afgeschaft. Je kunt hier ook naar kijken. Het gaat erom dat je goed gekwalificeerde mensen krijgt. Hier kan ik wel wat mee in Den Haag."

In gesprek gaan?

Mensen die vragen, problemen of suggesties hebben voor de politiek kunnen voortaan iedere maand op de koffie komen bij Harry van der Molen. Belangstellenden kunnen dan 's ochtends twee uur lang met hun vragen bij het Kamerlid terecht. Van der Molen zegt dat hij zijn werk alleen maar goed kan doen, als hij weet wat er speelt bij de mensen. "Dit is een mooie wijze om met elkaar in gesprek te gaan."