"Convenant over het Nedersaksisch is een begin"

FIDEO ONLINE "Konvenant oer it Nedersaksysk is in begjin"
Het convenant over het Nedersaksisch tussen het Rijk, de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Overijssel en Gelderland en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf moet vooral gezien worden als een begin. Dat zegt gedeputeerde Sietske Poepjes, die ondertekende uit naam van de provincie Fryslân.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
Stellingwerver schrijver Johan Feenstra over het convenant
Grote afwezige bij de ondertekening was minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, wegens ziekte. Zij liet zich vervangen door haar hoogste ambtenaar.

Tien jaar onderhandeld

Over het convenant is meer dan tien jaar onderhandeld door het Rijk, de vijf provincies en de federatie van Nedersaksische Streektaalorganisaties SONT.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
De federatie wou in eerste instantie een gelijkwaardige status voor het Nedersaksisch en het Fries, maar dat was voor het Rijk onbespreekbaar. Het Rijk vond het wel tijd voor erkenning van het Nedersaksisch als een volwaardige taal in Nederland.

Geen afspraken over financiële steun

In het convenant zijn geen afspraken gemaakt over financiele steun voor het Nedersaksisch. Die verantwoordelijkheid ligt volgens het Rijk in de eerste plaats bij de provincies. Die zullen daar eigenlijk deze maand verder over praten. De ondertekening van het convenant in het provinciehuis van Overijssel had een feestelijk karakter met Nedersaksische muziek van Marlene Bakker en Melissa Meeuwisse en met een hapje en drankje na afloop.
Verschillende sprekers gaven aan dat het ook de hoogste tijd was voor erkenning, omdat steeds minder jongeren de streektaal spreken. SONT-voorzitter Hans Gerritsen deed daarom een oproep aan de Nedersaksen om te stoppen met praten van Nederlands tegen de kinderen. Gerritsen deed die oproep in het Nederlands, want heeft de streektaal tot zijn eigen spijt thuis ook niet meegekregen.
Professor Goffe Jensma over de taaloverdracht bij Nedersaksen
Sietske Poepjes en taalactivist Martin ter Denge over het convenant Nedersaksisch