Met zwaluwen en zwevende paarden kan het Fries de wereld over

Exact op de tijd voor de Frankfurter Buchmesse van volgende week is donderdag bij boekhandel Van der Velde in Leeuwarden de tweetalige bloemlezing Swallows and Floating Horses gepresenteerd. Het gaat om een ruime, maar wel persoonlijke selectie uit de Friese literatuur van alle tijden en windstreken, verzameld door Ernst Bruinsma, Alpita de Jong en André Looijenga.
De presintaasje fan de blomlêzing mei de dichters Anne Feddema en Arjan Hut en rjochts gearstaller André Looijenga © Omrop Fryslân
Het bijna 400 pagina's dikke boek verschijnt bij de Engelse uitgeverij Francis Boutle Publishers in een rij van bloemlezingen literatuur in minderheidstalen. Als vertalers zijn bekwame Engelse literatuur-vertalers aangetrokken. Zij kregen een cursus Fries om het Fries beter te kunnen lezen, maar konden ook een beroep doen op vertaling in het Nederlands en op de diensten van de twee Friese tussen-vertalers Jetske Bilker en Jantsje Post.

Van Liudger tot Elmar

De bloemlezing begint met een beschrijving van het leven van evangelist Liudger in de middeleeuwen en eindigt met het nog redelijk recente gedicht 'Myn lân' van Elmar Kuiper. In het boek is ook een zestal teksten opgenomen in het Noord- en Oostfries.
Hoogleraar Reinier Salverda, oud-directeur van de Friese Akademy, omschrijft het boek als 'een literaire schat', waar ook voor Friezen zelf nog veel in te ontdekken valt. De samenstellers hebben geprobeerd de teksten zo te kiezen, dat de lezers ook een goed beeld krijgen van de Friese geschiedenis, taal, landschap en bijzonderheden.

Titel Swallows and Floating Horses komt van Faderpaard

"Het gaat om een persoonlijke selectie", vertelt samensteller Ernst Bruinsma. "We hebben niet de meest bekende teksten geselecteerd, maar bekende schrijvers als Gysbert Japicx, de gebroeders Halbersma, Tiny Mulder, Diet Huber, Trinus Riemersma, Anne Wadman en Rink van der Velde hebben wel allemaal een plaats gekregen in het boek." De titel van het boek 'Swallows and Floating Horses' komt uit de vertaling van het gedicht 'It Faderpaard' van Tsjêbbe Hettinga.
De uitgave van het boek wordt gesteund door de Provincie Fryslân en het Nederlandse Letterenfonds. De uitgeverij heeft in eerste instantie duizend exemplaren van de uitstekende bloemlezing laten drukken, maar hoopt natuurlijk op een tweede uitgave. Begin december is er een tweede officiële presentatie van de Zwaluwen en Drijvende Paarden in Londen.
Ronnie Terpstra fan boekhannel Van der Velde mei de Britske útjouwer fan de blomlêzing © Omrop Fryslân
Beluister onze reportage over 'Swallows and Floating Horses'
Mei sweltsjes en driuwende hynders kin de Fryske literatuer de wrâld oer