Miljoenensubsidie voor Garyp om eerste aardgasvrije dorp te worden

Garyp krijgt van het rijk 5,5 miljoen euro om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente Tytsjerksteradiel had daarvoor de zomer een plan bij het rijk ingediend met de Enerzjy Koöperaasje Garyp, de dorpsbelangen en de ondernemersvereniging.
Miljoenesubsydzje foar Garyp om earste ierdgasfrije doarp te wurden
Wethouder Andries Bouwman is er blij mee: "Garyp kan een voorbeeld worden voor de andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten. Niet alleen omdat we nu een versnelling in de energietransitie kunnen maken, maar vooral vanwege de actieve betrokkenheid van de inwoners bij het plan."
Ook collega Gjalt Benedictus heeft er alle vertrouwen in dat het zal lukken. "Ik heb de indruk dat de meeste mensen positief zijn. Er zijn ook negatieve geluiden. Die mensen proberen we toch te overtuigen dat ze eigenlijk wel mee moeten doen. Maar het is niet verplicht; beslist niet."
Gerrit de Boer neemt een kijkje in Garijp
De bewoners hebben een energiecoöperatie opgericht en gezorgd voor een zonnepark met 27.000 zonnepanelen. Dat zonnepark bereikte donderdag al de opbrengst die over heel 2018 werd verwacht.
De gemeente Tytsjerksteradiel wil in 2040 energieneutraal zijn.