Grotere invloed van Noordzee moet Boschplaat redden

De Noordzee krijgt veel meer invloed op de Boschplaat. Dat staat in een visie op de toekomst van het Terschellinger natuurgebied, dat vrijdag wordt gepresenteerd. Voor die visie is samengewerkt met de eilandbewoners.
Gruttere ynfloed fan de Noardsee moat de Boschplaat rêde
Om water en vooral zand van de Noordzee in het gebied te krijgen, moet je wel door de stuwdijk heen. Zand uit de Noordzee kan ervoor zorgen dat het gebied niet onderloopt als de zeespiegel stijgt. Ook ontstaat er veel meer variatie in het landschap. Dat is nu zozeer verruigd dat het aantal planten- en vogelsoorten steeds meer afneemt.
In plak oan de eastkant fan de Boschplaat dêr't de Noardsee no al komme kin. © Remco de Vries, Omrop Fryslân