Eindfeest LF2018 wordt een 'mienskipsfeest' van een maand

De festivalmaand november wordt de grote afsluiter van het jaar van Leeuwarden Fryslân 2018. De drie grote festivals, het Noordelijk Filmfestival, het Luna Lichtfestival en Explore the North zijn de drie pijlers waar het eindfeest om zal gaan draaien. Daarnaast worden overal in de stad en in de provincie een groot aantal andere activiteiten georganiseerd. Het doel is om een nieuwe kant van Fryslân te laten zien.
Door: Hayo Bootsma
Einfeest LF2018 wurdt in moannelang mienskipsbarren
Een van die andere kanten van Fryslân zal te zien zijn in de Oosterstraat in Leeuwarden. Deze straat zal worden omgetoverd tot Eritrea-town. Een plaats waar de Eritrese gemeenschap die daar woont, zich wil laten zien. Maar niet alleen Leeuwarden zal kunnen genieten van de festivalsfeer. Het is de bedoeling dat er in de volledige provincie activiteiten zijn. Leeuwarden is echter wel het festivalhart van de provincie.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Geen groot maar wel een lang feest

De organisatie is in de voorbereiding voor LF2018 druk bezig geweest met de vraag hoe ze dit Culturele Hoofdstadjaar zouden willen afsluiten. De conclusie was: wij moeten dezelfde sfeer creëren die ook op de eerste avond en de rest van het jaar in Leeuwarden was te voelen. Immie Jonkman is lid van het artistieke team van LF2018, en legt uit wat daar precies mee wordt bedoeld: "Bijvoorbeeld dat gevoel van het openingsweekeinde, daar zijn wij naar op zoek. Dat begon op vrijdag met Verhalen 2018, 'Winterjûnenocht' van Tryater. Overal in de provincie was het toen druk. Mensen luisterden naar elkaars verhalen. Op straat gonsde het."
Sjoerd Bootsma, die ook lid is van het artistieke team, over de lange afsluiter in november: "Zo willen we de samenwerkingen laten zien die er zijn ontstaan. En ook willen we de andere kant van Fryslân laten zien." Bootsma verwijst hier naar de openingsavond die op de landelijke televisie zorgde voor veel ophef. Met name de filmpjes over Fryslân konden rekenen op veel kritiek. "In de opgenomen fragmenten kwamen veel clichés langs zoals de Elfstedentocht en het fierljeppen. Niets mis mee uiteraard, maar wij zijn meer dan dat", zegt Bootsma. En dus wordt in november bij de ReOpening (zoals het eindfeest officieel zal worden genoemd) ingezet op jong talent.
© Omrop Fryslan

Geen Beyoncé

Jonge kunstenaars en artiesten uit de eigen regio, maar ook uit binnen- en buitenland, krijgen de kans om te laten zien wat ze in huis hebben. "En dat niet alleen, we willen ook de innovatieve kant van de Friezen laten zien."
Dit alles betekent dat er geen groot eindfeest komt. Jonkman: "Nee, er komt geen optreden van Beyoncé op het Oldehoofsterkerkhof. Wij denken ook niet dat zoiets past bij het jaar zoals wij dat beleefd hebben. Dit past beter, gezien alles wat er in de provincie heeft plaatsgevonden." Bovendien, zo vult Sjoerd Bootsma aan: "We hebben afgesproken dat er geen vuurwerkmoment komt. Dat is slecht voor het milieu en wij vinden het ook niet passend."
Ook op andere plaatsen in Fryslân, zoals in Gorredijk, zijn voorstellingen. In het dorp wordt de voorstelling Samson & Dalila van Albert Bonnema opgevoerd. Under de Toer loopt ook nog door en ook in de Kunstmaand op Ameland is veel aandacht voor LF2018. Veel van de activiteiten zijn gratis. Het Luna Lichtfestival en ook een aantal andere activiteiten zijn vrij toegankelijk in november.
Wat zijn jullie dromen en wensen voor 2028? Waar moet Fryslân dan staan?
De vragen die de organisatie van LF2018 stelt aan de Friezen
© Omrop Fryslan

Opdracht

Het eindfeest moet ook de heropening worden, de Re-Opening in het Engels. Jonkman: "Toen wij begonnen hebben wij de Friezen gevraagd wat zij in 2018 verwachtten. Die vraag stellen wij nu weer, alleen dan: Wat zijn jullie dromen en wensen voor 2028? Waar moet Fryslân dan staan? Al die wensen worden gebundeld en verwerkt in een kunstwerk van Henk Hofstra." Dat moet voor de organisatie van Leeuwarden Fryslân 2018 een nieuwe start worden.
Bootsma: "We zijn nog lang niet klaar. We zijn nog maar net begonnen. Kijk, als ik de buurman help zijn tuin mooi te maken en wij maken samen de straat mooi dan eindig je met een mooi dorp. Ga je verder dan hebben we een prachtige provincie die we samen mooi hebben gemaakt. Dan zitten we op een plek waar je fantastisch kunt wonen en werken. Het is een opdracht aan onszelf."
© Omrop Fryslân, Timo Jepkema

24 november

Het officiële einde van LF2018 is op 24 november. Dat is de laatste dag van Explore the North. In de stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden wordt het jaar dan afgesloten. De steden Plovdiv (Bulgarije) en Matera (Italië) krijgen dan de titel overhandigd.
"Dat is niet het enige dat gaat gebeuren hoor," zegt Sjoerd Bootsma. "We zijn nog bezig met een aanvullend programma maar daar kunnen we nu nog niets over zeggen." Het feest voor Fryslân is dus nog lang niet voorbij.
Was de zomer al druk met activiteiten. In november kunnen de mensen die er nog niet genoeg van hebben, hun hart opnieuw ophalen. Aan LF2018 komt dan een einde, maar voor het nieuwe Fryslân moet het dan eigenlijk allemaal beginnen.