It Fryske Gea start crowdfundingsactie voor weidevogels

Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea is een crowdfundingsactie gestart om de terugloop van het aantal weidevogels in Fryslân tot een halt te roepen. De vereniging vraagt mensen om geld te doneren, zodat er grond aangekocht kan worden om meer geschikte leefgebieden voor weidevogels te creëren.
© Omrop Fryslân
Henk de Vries van It Fryske Gea
Volgens It Fryske Gea staat de weidevogelstand in Fryslân op een historisch dieptepunt. Het aantal weidevogels neemt al tientallen jaren af, zegt de organisatie. Een van de oplossingen is het creëren van meer geschikte gebieden voor vogels.

Aankoop van grond

"It Fryske Gea heeft de afgelopen jaren met positief resultaat grond aangekocht in de Workumerbinnenwaard en de Haanmeer", zegt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. "Het aantal broedparen gaat in deze natuurgebieden omhoog."