Schrijver Steven H.P. de Jong overleden

"Hij heeft naast zijn aandeel in het onderwijs een grote bijdrage geleverd aan de Friese literatuur." Schrijver Steven H.P. de Jong is vrijdag op 83-jarige leeftijd in Burgum overleden. De Jong zette zich in voor de Friese literatuur en schreef zowel in het Fries als het Stadsfries.
It boek De Wuttelhaven del © Steven H.P. De Jong
De Jong publiceerde in zijn schrijvende carrière meerdere dichtbundels en prozawerken. Ook werkte hij als vertaler tussen het Fries en het Nederlands. Zo heeft hij Jan Pieterszoon Coen: toneelstuk in elf taferelen vertaald. Naast zijn schrijfwerk was De Jong ook actief als leraar en redacteur van verschillende Friese literaire tijdschriften.
In 1992 kreeg De Jong de Gysbert Japicxprijs voor zijn werk De Wuttelhaven del.