Buitenlandse studenten willen taal van Schiermonnikoog redden

Drie studenten, uit Hong-Kong, Italië en Leeuwarden, hebben de afgelopen twee maanden de taal van Schiermonnikoog geleerd. Door zelf 'eilauners' te leren en ook actief te gebruiken willen Ken Ho uit Hong-Kong, Giovanni Pinto uit Italië en Dyami Millarson uit Leeuwarden de levensduur van de bedreigde taal verlengen.
Bûtenlânske studinten wolle taal fan Skiermûntseach rêde

Cool

De drie studenten vinden het Schiermonnikoogs 'cool'. Ze gebruiken de taal onderling als geheimtaal. De komende tijd willen ze in gesprek met eilandburgemeester Ineke van Gent over hun acties voor de taal. Ze hopen dat hun actie ertoe zal leiden dat de taal een beter imago krijgt. Het 'eilauners' wordt nu met name door ouderen gesproken.

Grammatica van het Schiermonnikoogs in het Italiaans

Giovanni Pinto uit Puglia in de hak van Italië heeft klassieke talen gestudeerd. Zijn specialisme is de studie van uitgestorven talen. Het 'eilauners' is dan wel niet uitgestorven, maar zo ver moet het ook niet komen, vindt hij. Pinto vindt het Schiermonnikoogs een mooie taal. Hij is van plan in het Italiaans een grammatica van het Schiermonnikoogs te schrijven, om de taal internationaal op de kaart te zetten.
Dyami Millarson uit Leeuwarden ziet een verband tussen biodiversiteit en taalkundige diversiteit. Hij is van mening dat taalkundige diversiteit op zijn minst even belangrijk is als biodiversiteit en daar zou meer aandacht voor moeten komen.
Ken Ho uit Hong-Kong is voor de tweede keer hier. Hij heeft in het verleden ook al Fries geleerd en verder is hij met het Aasters op Terschelling bezig geweest.

Waddenfries bedreigd

De drie studenten vinden dat het 'Waddenfries' de echte bedreigde taal is. Het Fries van de vaste wal heeft nog wel redelijk wat sprekers. Bij de talen van de eilanden gaat het om erg kleine aantallen sprekers. De taal fan Schiermonnikoog vinden de studenten heel speciaal, poëtisch en ook nauw verbonden met de natuur op het eiland. Die taal moet blijven. Om de taal te horen en te leren hebben ze het afgelopen weekeinde met ouderen op het eiland gesproken. Er zijn ook verhalen voorgelezen. Voor de bewoners van Schiermonnikoog zijn de drie studenten echte eilanders geworden.

Cursus voor Groningers

De drie studenten hebben veel plannen en ideeën voor het behoud van het 'eilauners'. Dyami Millarson wil proberen een cursus over het Schiermonnikoogs te maken in het Gronings. Op deze manier wil hij jongeren in Groningen stimuleren Schiermonnikoogs te leren. De taal van Schiermonnikoog lijkt op het Fries dat in een ver verleden in de provincie Groningen werd gesproken en dat nu uitgestorven is.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena