Geen automatische compensatie voor boeren voor mestoverschot

Melkveehouders hebben niet automatisch recht op compensatie voor heffingen om het mestoverschot te beperken. Dat heeft het College voor het bedrijfsleven (CBb) beslist, nadat boeren in beroep waren gegaan tegen het fosfaatreductieplan.
© Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
Melkveehouders betalen op dit moment extra belasting als ze meer koeien hebben dan in juli 2015. Dat was het moment dat het melkquotum werd opgeheven. De overheid wil met de maatregel voorkomen dat er teveel fosfaat, dat in de mest aanwezig is, in het milieu terecht komt.

Eigendomsrecht

Veehouders protesteren tegen de belasting, omdat ze vinden dat de heffingen inbreuk maken op hun eigendomsrecht. En ze eisen compensatie. Het CBb ging daar niet in mee. Dat vindt dat de heffingen geen onteigening zijn, maar het eigendom van de boeren alleen maar reguleert. In 'algemene zin' is de overheid daarom niet verplicht met geld over de brug te komen, zegt het CBb.
Boeren kunnen wel in individuele gevallen aanspraak maken op compensatie of ontheffing. Bijvoorbeeld als een boer door de heffingen zo erg in de problemen komt, dat faillissement dreigt.