Paarden met gedragsproblematiek welkom in Noardburgum

In lang niet alle stallen en paardenpensionnen verloopt de opvang volgens de regels. Ze staan bijvoorbeeld te lang buiten of krijgen niet genoeg beweging en verzorging. Hester Bouwman van stichting Dimarte weet daar alles van. Zij heeft nu een locatie gevonden waar ze paarden wil opvangen, volgens de huidige regels.
Hester Bouwman © Anne-May Dijkstra, AMD Visual Creations
Bouwman was al eerder op zoek naar een stal en accommodatie. Afgelopen winter stuitte ze op een stal in Echtenerbrug. Daar werden de paarden niet goed verzorgd. Bouwman bracht dit aan het licht en haalde haar negen paarden er vandaan.

Perfecte locatie

Nu heeft Bouwman de perfecte locatie gevonden, in Noardburgum. Het nieuwe onderkomen biedt plaats aan twaalf paarden. Er is niet alleen ruimte voor opvang, ook worden er in het nieuwe onderkomen lessen gegeven volgens de visie van Bouwman en haar medestanders.
De opvang voor paarden wordt volgens de eigen visie verzorgen en daarvoor is ook geld nodig. Woensdag is de stichting begonnen met een crowdfundingsactie. Dat is alleen nodig voor de opstartkosten. Uiteindelijk moet het een sociale onderneming worden die zich zonder donaties kan redden.

Opening

De lessen voor kinderen beginnen vanaf 1 september. De officiële opening is in het weekeinde van 21, 22 en 23 september. De stal met accommodatie voor paarden met gedragsproblematiek wordt dan geopend door burgemeester Jeroen Gebben.