Otterbord It Fryske Gea uit de Jan Durkspolder gestolen

Een speciaal voor It Fryske Gea gemaakt bord, dat waarschuwt voor overstekende otters, is gestolen.
Het bord, dat bij de Jan Durkspolder bij De Veenhoop stond, werd door een sponsor aan de natuurorganisatie geschonken. Het werd eerder ook al eens vernield en is doe vast gelast. Dat heeft niet geholpen. Het bord is verdwenen en de paal van het bord is krom getrokken.
It Fryske Gea vraagt om het bord terug te brengen. Mensen die tips hebben wordt gevraagd zich te melden.