Loting PC: Van der Bos en de zijnen tegen partuur Zijlstra

Het favoriete partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra neemt het in de eerste omloop van de 165ste PC op tegen Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Haye Jan Nicolay. Dat wees de loting uit, maandagavond op het Sjûkelân in Franeker.
De PC-lotting op it Sjûkelân © Omrop Fryslân
Tjisse Steenstra over de PC-loting
Steenstra was tevreden over de loting, zei hij. "We kunnen meteen aan de bak en moeten de dag scherp beginnen." Het partuur waar Steenstra deel van uitmaakt, is woensdag hét te kloppen drietal. Hoe ziet hij dat zelf? "Wel fijn. Dan weet je in ieder geval zeker dat je kans hebt de PC te winnen."
Hans Wassenaar , PC koning van 2016 over de loting

Loting koning Kootstra

De winnaars van vorig jaar, Bauke Triemstra en koning Hendrik Kootstra, treffen Jelte-Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma als tegenstanders in de eerste omloop.
Bij Triemstra en de zijnen doet Dylan Drent dit jaar mee. Vorig jaar zat Alle Jan Alema nog bij Triemstra en Kootstra.
Hendrik Kootstra, de laatste PC koning

De volledige uitslag, eerste lijst:

1. Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa 2. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra, Hans Wassenaar
3. Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra 4. Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma, Erwin Zijlstra
5. Auke Boomsma, Marten Feenstra, Laas Pieter van Straten 6. Paul Dijkstra, Gabe-Jan van Popta, Stefan van der Meer
7. Arnold Zijlstra, Pier Piersma, Haye Jan Nicolay 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra
9. Bauke Triemstra, Dylan Drent, Hendrik Kootstra 10. Jelte-Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra, Evert Pieter Tolsma
11. Jelle Attema, Kees van der Schoot, Sjoerd de Jong 12. Elgar Boersma, Hyltje Bosma, Hendrik Bouwhuis
13. Bouke Willem Tuinman, René de Haan, Wybren Postma 14. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat, Jan Schurer
15. Patrick van Dellen, Hendrik Jan van der Velde, Aloys Freitag 16. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Thomas van Zuiden