Grote natuurbrand op Schiermonnikoog, autoriteiten ontruimen deel eiland

© SR Fotografie
Op Schiermonnikoog staat op dit moment een groot stuk duin in brand. Het gaat om bermbegroeiing in de buurt van het Minne Onnespad. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, en of er ook mensen in de buurt zijn. Het vuur is nog niet onder controle, en er is door de autoriteiten opgeschaald naar een GRIP 1. Een groot gebied rondom het vuur is afgezet, toeristen wordt gevraagd om bij de westpunt van het eiland vandaan te blijven. Op dit moment zijn er nog veel mensen op de fiets onderweg.
De veiligheidsregio zet extra personeel in om het vuur te bestrijden. Zo is er ook een blushelikopter opgeroepen. De brandweerlieden worden zo snel mogelijk met de boot overgezet. Ook worden er meerdere trekkers met giertanken ingezet om het vuur te bestrijden.
Trekkers leverje it bluswetter © SR Fotografie
Boven het eiland is ook een vliegtuig te zien. Hiermee kan in kaart worden gebracht hoe het ervoor staat met de brand. Het vuur is in een groot natuurgebied dat niet makkelijk toegankelijk is. Met een vliegtuig kan dit veel sneller en beter gedaan worden.
© SR Fotografie