"Tweede Kamer zet Waddenzee op slot"

De Waddenzee zit op slot en dat is goed nieuws voor het gebied. Dat zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. In de Tweede Kamer stemde een meerderheid donderdagavond in met een amendement van GroenLinks. Daarin staat dat er geen nieuwe vergunning meer mag worden afgegeven voor de winning van delfstoffen onder de Waddeneilanden en de Waddenzee. Die winning doet geen recht aan de status van de Waddenzee als Werelderfgoed, staat in het amendement.
Twadde Keamer set Waadsee op slot
Volgens Petersen is het nu verboden een proefboring te doen, als er bijvoorbeeld een nieuw gasveld wordt gevonden onder de Waddenzee. "Bijvoorbeeld zoals een poosje geleden bij Schiermonnikoog. Daar werd een nieuw veld gevonden. Daar mag nu geen proefboring plaatsvinden." Dat is meer winst dan van tevoren werd gedacht, aldus Petersen. Toch houdt dit nieuwe amendement de plannen voor gaswinning bij Ternaard niet gelijk tegen. Daar baalt Petersen van: "Het eerste voorstel van GroenLinks ging verder. Daarmee werd alles wat nu gaande is aan plannen verboden. Dat voorstel kon niet rekenen op een meerderheid."

Beter beschermd

De uitslag van de stemming van de Tweede Kamer betekent, dat de Waddenzee nu beter wordt beschermd dan eerst. En daar is ook burgemeester Bert Wassing van Terschelling blij mee. Volgens Wassink is dit een stap in de goede richting. Hij heeft de afgelopen tijd namens de andere Waddeneilanden bij minister Wiebes van Economische Zaken aangedrongen op het stopzetten van verdere gaswinning.
Burgemeester Bert Wassink van Terschelling en Frank Petersen van de Waddenvereniging

Positief signaal

"Een groot compliment voor de burgemeesters van de eilanden. Ze hebben echt druk op de ketel weten te houden. Deze stop is echt te danken aan hun inzet", zegt Petersen. Burgemeester Wassink had in een brief aan minister Wiebes en alle fractievoorzitters aangedrongen op het afbouwen van de gaswinning. Dat ze daar nu mee instemmen is een positief signaal: "Het zegt alleen niets over de bestaande vergunningen. Zoals hier op het eiland."
Tulip Oil heeft plannen om vanaf het oostelijke deel gas te winnen onder de Noordzee. Wassink gaat ervanuit dat die nu ook van de baan zijn. Het is nog niet duidelijk of dat ook geldt voor de gaswinning bij Ternaard.