GGZ Friesland aansprakelijk gesteld voor dood cliënt

De GGZ Friesland wordt aansprakelijk gesteld voor de dood van een cliënt vorig jaar. Het gaat om de 28-jarige Arre van Rassel die in Leeuwarden in een eenkamerflat woonde van MindUp, een afdeling van GGZ Friesland. Volgens de moeder is de GGZ tekort geschoten bij de verzorging van haar zoon. Haar advocaat Liesbeth Poortman heeft daarom de GGZ gevraagd om binnen twee weken de aansprakelijkheid te erkennen. Die termijn loopt dinsdag af.
GGZ Friesland oanspraaklik steld foar dea kliïnt
Arre had al op jonge leeftijd psychische problemen. Zijn diagnose was autisme met angst- en dwangstoornissen. Hij dronk bijvoorbeeld dikwijls liters water, omdat hij dacht dat dat gezond was. En hij werd er rustig van. Waarschijnlijk is dat zijn doodsoorzaak geweest op 15 maart vorig jaar. Als je veel te veel water drinkt, kun je sterven aan watervergiftiging.
GGZ Friesland © Omrop Fryslân
Vlak voor zijn dood belde Arre in paniek met 112. Hij was wanhopig en zei dat het niet goed met hem ging. Volgens advocaat Poortman heeft de GGZ daarop niet adequaat gereageerd. De zorginstelling had bovendien moeten weten dat Arre een turbulente periode achter de rug had en dat hij grote problemen had, zei Poortman.
De GGZ heeft volgens haar op meer terreinen niet goed gehandeld. Er zijn geen maatregelen getroffen om risico's te voorkomen, er was bijna geen samenwerking tussen de hulpverleners en de familie is niet op de hoogte gebracht hoe het met Arre ging. Bovendien had Arre, gezien zijn grote problemen, gedwongen opgenomen moeten worden, zo laat Poortman in een brief aan de GGZ weten. In die brief stelt de advocaat GGZ Friesland aansprakelijk.
© Omrop Fryslân
De GGZ laat het volgende in een reactie weten: 'Naar aanleiding van de dood van de 28-jarige Arre op 15 maart 2017, willen wij ons medeleven betuigen aan alle nabestaanden van Arre. Voorop staat dat zijn overlijden een tragedie is voor familie en andere naasten. Ook binnen GGZ Friesland, Synaeda en MindUp heeft het diepe impact gehad op betrokkenen, hoewel dat niet in verhouding staat tot het leed van de familie en van Arre zelf'.
De GGZ zegt dat het begrijpt dat de familie een schuldige wil aanwijzen. Maar de GGZ schrijft ook: 'Er is geen oordeel of onderzoek dat concludeert dat we verantwoordelijk zijn. GGZ Friesland heeft zorgvuldig een prisma-onderzoek uitgevoerd waar dit ook uit komt. Dit is diepgaand en systematisch onderzoek volgens geldende richtlijnen. Daarnaast heeft de inspectie voor de gezondheidszorg geoordeeld dat dit adequaat is onderzocht. De inspectie heeft geen aanleiding gezien om nader onderzoek in te stellen. Vanzelfsprekend kunnen er altijd dingen beter. Maar er is geen oorzakelijk verband aangetoond met het overlijden'.
De GGZ wil graag met de familie in gesprek.