Partijen tekenen akkoord over vervoer verwarde mensen

Er is een akkoord getekend over het vervoeren van verwarde personen in Fryslân. Alle twintig Friese gemeenten, GGZ Fryslân, verzekeraars, het Rijk, de politie en de ambulancediensten tekenden hier maandag een convenant over.
Undertekening fan it konvenant © Gemeente Ljouwert
Het doel van het convenant is om verwarde mensen op een minder stressvolle manier te vervoeren dan nu het geval is.

Neutraal busje

Op dit moment loopt er in Fryslân al een pilot om verwarde personen te vervoeren. Er wordt bij de pilot ingezet op dat verwarde personen niet meer door de politie worden vervoerd en opgesloten.
Het vervoeren met een politiewagen of ambulance zorgt voor een stigma op verwarde personen. Daarom wordt in de pilot een neutraal busje met hulpverleners naar een melding van een verward persoon gestuurd, in plaats van een politiewagen. Verwarde personen hebben hulp nodig, is het idee.
Er wordt geprobeerd om bij de persoon thuis het probleem meteen op te lossen. Hoe minder prikkels voor de verwarde personen, hoe beter. Wanneer het niet mogelijk is het probleem direct op te lossen, worden de cliënten met het neutrale busje vervoerd. In het busje zitten hulpverleners van de GGZ.

Succesvolle pilot

De pilot gaat goed, vindt Evert Boomsma, projectleider van het vervoer van verwarde personen in alle twintig Friese gemeentes. ''Wij hebben sinds de start van de pilot in april zeventig maal het nieuwe busje ingezet. De helft van deze meldingen kon op locatie direct worden opgelost.''
''De verwarde personen hoefden daardoor niet mee naar het politiebureau of een GGZ-instelling'', zegt Boomsma. ''Dit scheelt de politie en ambulance veel werk en is voor de cliënten veel beter.''
Projektlieder Evert Boomsma
Het akkoord dat maandag werd getekend, is erop gericht de hulpverlening uit de pilot volgend jaar structureel te maken in Fryslân. Het succes van de Friese pilot heeft de aandacht getrokken van andere regio's. Zo gaat Den Haag de Friese methode binnenkort ook testen.