Friese organisaties willen data met elkaar delen

Acht Friese organisaties willen met elkaar Datahub Fryslân opzetten. Een datahub is een collectie van data uit verschillende bronnen, die met elkaar of met anderen kunnen worden gedeeld.
De provincie, hogeschool NHL Stenden, de RUG/Campus Fryslân, het Fries Sociaal Planbureau en de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen willen met een Friese datahub ook gegevens met elkaar delen. En ze willen van elkaars kennis op het gebied van data leren.
Volgens de organisatie zijn mensen steeds meer afhankelijk van data bij het werk en bijvoorbeeld bij onderzoek. Door de krachten te bundelen, wordt de ervaring met data versterkt en sluit Fryslân aan bij die ontwikkeling. De acht organisaties willen ook praten met belangrijke op data gerichte instellingen, zoals het CBS en TNO.
Na de eerste ontwikkelingsfase is het de bedoeling dat zoveel mogelijk organisaties, overheden en bedrijven zich aansluiten bij de Datahub Fryslân.