Fryslân zoekt naar slimmere zorg met minder mensen

Fryslân is op zoek naar slimmere zorg, die je met minder mensen kunt uitvoeren. Reden daarvoor is dat er in de toekomst veel minder zorgverleners beschikbaar zijn door de vergrijzing. In het onderzoeksproject Seker en Sûn (Zeker en Gezond) is uitgezocht wat wij eraan kunnen doen en dat is vrijdagmiddag op een congres in Leeuwarden besproken.
Deelnemers aan de conferentie 'Fryslân giet fierder' van onderzoeksproject Seker en Sûn © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Er zijn nu al projecten gestart waarbij wordt geprobeerd om met minder mensen betere zorg te bieden. Wij moeten straks echter meer zelf oplossen. Bijvoorbeeld met behulp van digitale hulpmiddelen, maar ook door elkaar meer te helpen.
Een van de uitkomsten is dat er wel mensen klaar zijn om te helpen, maar dat het voor iemand die zorg nodig heeft soms best moeilijk is erom te vragen.
Projectleider Klaus Boonstra van Seker en Sûn