Drie Friese molens krijgen geld voor restauratie

Ook drie Friese molens delen mee in het extra geld dat minister Van Engelshoven begin deze maand beschikbaar heeft gesteld voor het opknappen van molens. In totaal gaat het om een bedrag van ruim drie miljoen euro.
Daarvan gaat 112.000 euro naar de Miedenmolen bij Holwerd. Voor De Hond in Paesens is ruim 122.000 beschikbaar. Verder is er ook een bedrag van ruim 87.000 euro voor molen De Phenix in Nes op Ameland.
Voorwaarde is wel dat de eigenaren nog dit jaar met de restauratie van hun molen beginnen. Verder heeft de minister bepaald dat er wel een duidelijke bouwkundige noodzaak moest zijn om te beginnen met een restauratie.