Hele oude bewoning in de polder bij Leons gevonden

In de Lionserpolder tussen Leons, Baard en Jorwert hebben meer dan 2000 jaar geleden mensen gewoond. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarbij werden resten van een huis gevonden.
De uitkomst is bijzonder, andere vondsten van zulke huizen uit de late IJzertijd zijn bijna altijd op een terp en die zijn er niet in deze polder. De polder is van Natuurmonumenten. Medewerkers daarvan hebben eerder op twee plekken scherven van aardewerk gevonden. Dat was de aanleiding voor het onderzoek.
De archeologen hebben geen opgravingen gedaan, maar de conclusies uit 26 boringen getrokken. In de boormonsters zaten stukjes servies, scherven, resten van botten en houtskool. De plek is in de eeuwen erna door overstromingen afgedekt met zeeklei.
© Natuurmonumenten
"We zijn heel blij met deze vondst, want de vindplaatsen tot nu toe zijn vooral van terpen. We weten maar weinig van het landschap rondom de terpen en het gebruik daarvan in de IJzertijd. Het is bijzonder dat niet alleen de vindplaats bewaard gebleven is, maar hoogstwaarschijnlijk ook het landschap uit die tijd," legt Rik Feiken, onderzoeker van het RCE uit.
Het RCE pleit ervoor om een groter deel van het gebied te onderzoeken naar sporen uit de late IJzertijd en de Romeinse tijd.
© Natuurmonumenten
Alje Zandt fan Natuurmonumenten
© Natuurmonumenten