Tekorten sociaal domein Leeuwarden: 10 miljoen boven water halen

Er moet dit jaar bijna tien miljoen euro boven water worden gehaald om de tekorten in het sociaal domein in de gemeente Leeuwarden op te lossen. Dat zegt financieel wethouder Sjoerd Feitsma.
Neemt de gemeente geen maatregelen, dan is het totale tekort eind 2018 al bijna 14 miljoen euro. Een deel van dat bedrag (4,4 miljoen euro) kan de gemeente wegwerken door te bezuinigen op andere vlakken dan het sociaal domein. De andere 9,6 miljoen euro moet vooral uit bezuinigingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en op de jeugdzorg komen. En dat terwijl juist die sectoren afgelopen jaren ook al met bezuinigingen te maken gehad hebben.
Sinds de gemeente Leeuwarden in 2015 de financiële verantwoordelijkheid van het Rijk heeft gekregen, hebben ze al voor 20 miljoen euro moeten bezuinigen. Wethouder Feitsma zegt dat Leeuwarden als centrumgemeente meer geld aan het sociaal domein kwijt is dan andere gemeenten.

3,6 miljoen euro bij Wmo vandaan

In de gemeente Leeuwarden maken zo'n achtduizend mensen gebruik van de Wmo. Het totale budget in Leeuwarden is 33 miljoen euro per jaar. Daar moet dit jaar noch 3,6 miljoen (14%) op worden bezuinigd. Wethouder Herwil van Gelder wil dat doen door anders met de zorgaanbieders om te gaan. Hij wil met allianties van zorgaanbieders werken, die onderling afspraken moeten maken over de takenverdeling en daarvoor geld van de gemeente Leeuwarden krijgen. Van Gelder noemt dat 'ontschotten'. Hij hoopt dat organisaties zo efficiënter met geld zullen omgaan en uiteindelijk goedkoper uit zullen zijn. Dat moet komen door een betere samenwerking en meer inzet van vrijwilligers. Ook moet er minder bureaucratie zijn.
Wethouder Herwil van Gelder
Herwil van Gelder © Omrop Fryslân
Jeugdzorg: 4 miljoen aan bezuinigingen
In de jeugdzorg moet er dit jaar zo'n 4 miljoen euro worden bezuinigd. Ook dat is 14 procent van de totale begroting in de jeugdzorg. Wethouder Hilde Tjeerdema wil "expertteams" inzetten, die beoordelen wie welke zorg nodig heeft. Door een goede indicatie komt de jongere beter terecht bij de hulpverleners. Ook moet er goed gekeken worden of zorgaanbieders wel of geen successen boeken met de behandeling van jongeren. Zo niet, dan krijgen ze minder uitbetaald. Door deze strengere aanpak moet het bezuinigingsbedrag worden gehaald. Wethouder Tjeerdema denkt daarnaast dat ambulante hulp vaak beter is dan kinderen in een gesloten inrichting opvangen.
Wethouder Hilde Tjeerdema