Jaarrekening Dantumadiel positief, maar tegelijk negatief

De gemeente Dantumadiel sluit haar jaarrekening van 2017 af met een positief saldo van 7 ton, maar komt uiteindelijk toch negatief uit. Dat laatste heeft voor een groot deel te maken met rekeningen in het sociaal domein uit 2015, 2016 en 2017, die nog betaald moeten worden.
Deze afrekening is een bedrag van 1,9 miljoen euro en bestaat vooral uit achterstanden door het betalen van aanbieders in de jeugdzorg, waar de gemeente geen zicht op had. Dit is voor een deel betaald uit een overschot van 2016. Het is volgens wethouder Rommy Kempenaar een eenmalige afrekening.
Ook werd verloren op de exploitatie van bouwgrond. Dat gaat om een bedrag van 759.000 euro. Volgens de wethouder is de gemeente in staat om financiële tegenvallers op te vangen.