Kippenboeren schrikken van nieuwe fipronil-melding

It bedriuw fan Piet Faber by Nijeberkeap © Omrop Fryslân
De schrik zit er goed in bij de kippenboeren. Negen maanden na het fipronil-drama van de afgelopen maanden is er opnieuw fipronil aangetroffen op een bedrijf in Twente. Buiten, op een bedrijf dat al eerder was vrijgegeven door de NVWA. Bij dit bedrijf zijn drieduizend kippen geruimd en 45.000 eieren vernietigd. Volgens voorzitter Piet Faber van de sector pluimveehouderij van NLTO is het een drama dat op een bedrijf dat eerder schoon was verklaard, toch weer fipronil is aangetroffen. Faber tekent erbij aan dat vrijwel alle fipronilbedrijven van vorig jaar zijn vrijgegeven. Friese kippenboeren zijn erg geschrokken van de nieuwe melding. Zij wilden graag het fipronil-drama achter zich laten en worden er nu mee geconfronteerd dat het risico - blijkbaar - toch nog niet definitief weg is.
De fipronil-affaire heeft de getroffen kippenboeren vorig jaar gemiddeld tienduizenden euro's gekost. Voor die schade draaien ze zelf op, want in tegenstelling tot België is de Nederlandse regering de kippenboeren niet tegemoet gekomen. De kippenboeren vonden bovendien dat de NVWA voor onnodige paniek zorgde door te waarschuwen voor de risico's van het eten van besmette eieren, terwijl dat risico eigenlijk maar heel klein was .Sinds die tijd wordt er heel streng gecontroleerd door de NVWA en is het vertrouwen in de sector meer teruggekomen. De nieuwe fipronilmelding komt de kippenboeren daarom slecht uit.
Piet Faber van NLTO gaat ervan uit dat nieuwe fipronil-melding geen nieuwe besmetting is, maar 'een staartje' van de besmetting van vorig jaar. De getroffen boer gaat ervan uit dat er mogelijk nog fipronil in de grond zat van het land waar zijn kippen liepen. Die mogelijke oorzaak is verrassend, want tot nu toe werd vooral de fipronil-besmetting in de stal als het grootste risico gezien, omdat fipronil buiten sneller afbreekt. De kippen van de boer liepen nog maar een paar weken buiten. De afgelopen maanden gold in het gebied nog de ophokplicht vanwege de vogelgriep.
Piet Faber fan LTO Noord