"Europese subsidie voor regionale ontwikkeling blijft"

Noord-Nederland kan ook in de toekomst gebruik blijven maken van Europese EFRO*-subsidie voor regionale ontwikkeling. Dat is de overtuiging van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, de subsidiedeskundige van het CDA die in het Europees Parlement zit. Vanwege Brexit en nieuwe Europese taken wordt het Europese budget voor regionale subsidies wel kleiner, maar ook in de nieuwe situatie zijn er kansen voor Fryslân, Drenthe en Groningen, zegt Van Nistelrooij.

"Verstandig compromis"

De criteria zullen waarschijnlijk wel veranderen. In de toekomst is Europese subsidie namelijk voornamelijk voor innovatie en samenwerking met partners in andere Europese landen bedoeld en niet voor infrastructuur, zoals het aanleggen van nieuwe fietspaden. Woensdag praat de commissie voor Financiën van het Europees Parlement over het budget voor de periode 2020-2027. Gedeputeerde Sander de Rouwe is donderdag in Brussel om zich over de ontwikkelingen te laten informeren.

Profijt van steun aan Oost-Europa

Van Nistelrooij benoemt verder dat Nederland ook ruimschoots profiteert van de regionale steun aan de nieuwe lidstaten in Oost-Europa. Omdat bedrijven uit met name Nederland, Duitsland en Oostenrijk volop werk uitvoeren in landen als Roemenië, Hongarije en Slowakije, profiteert ook Nederland van het Europese cohesiebeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven als Philips, maar het gaat daarnaast ook om agrarische bedrijven. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de Europese steun aan Oost-Europa heeft aangetoond dat een niet onbelangrijk deel van de economische groei, als gevolg van cohesiebeleid, in West-Europa belandt.

Wat is cohesiebeleid?

Het Europese Cohesiebeleid wordt ook wel 'regiobeleid' genoemd. De bedoeling van het beleid is dat de regionale verschillen kleiner worden. Dat gebeurt door subsidies te geven aan Europese regio's die minder goed ontwikkeld zijn. Het einddoel is het stimuleren van investeringen in die regio's.
*EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.