Geld voor restauratie van Friese monumenten

De tsjerke fan Easterein © Omrop Fryslân, René Koster
De provincie stelt geld beschikbaar voor restauratie van monumentale boerderijen, kerken en kerktorens. 2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.
Eigenaars van Friese monumenten kunnen subsidie aanvragen voor restauratie. Daarvoor heeft de provincie 1,6 miljoen euro apart gezet. Naast de boerderijen die nog in bedrijf zijn, is er extra aandacht voor daken van boerderijen en kerken.
Daken die dringend moeten worden vervangen, krijgen voorrang, ook al is het casco nog in redelijke staat. Het doel van de regeling is om herbestemming voor deze gebouwen aan te zwengelen.