Over zes weken uitspraak over nieuwe dorpsmolen Reduzum

Over zes weken moet duidelijk worden wat er gaat gebeuren met de windmolen van Reduzum. Dan doet de rechtbank uitspraak in een kort geding dat is aangespannen door de gemeente Leeuwarden tegen de Provincie Fryslân. De molen uit 1994 heeft niet genoeg rendement meer en is aan vervanging toe.
De stichting Dorpsmolen Reduzum wil graag een molen van 55 meter hoog hebben waarvan de opbrengst tien keer hoger is dan de huidige molen. Leeuwarden steunt het dorp daarbij.
De provincie is tegen die plannen. In het provinciaal beleid is opgenomen dat er geen nieuwe alleenstaande windmolens meer gebouwd mogen worden op het land. Vervangen van een oude molen door gelijke nieuwe mag wel, maar een grotere is verboden.
De rechter heeft donderdag geprobeerd de provincie over te halen tot een compromis. Dat lukte niet. De provincie wil geen uitzondering maken.