Jonge Friese boeren te spreken over gesprek FrieslandCampina

De jonge Friese boeren die dinsdagavond in Easterein een gesprek hadden met FrieslandCampina, voelen zich serieus genomen door de zuivelcoöperatie. Dat zegt voorzitter Arjan Stokman. De jongerencommissie in de gemeente Súdwest-Fryslân nodigde het bestuur van FrieslandCampina uit voor een gesprek, omdat ze kritisch zijn over het melkprijsbeleid van de coöperatie.
Veel jonge boeren zijn slecht te spreken over het feit dat de zuivelcoöperatie minder geld wil geven aan boeren die meer melk leveren. Daardoor wordt de bedrijfsovername onzeker en ook zijn de groeikansen kleiner. Volgens Stokman werden er echter wel veel goede suggesties aangedragen door de aanwezige leden. Deze ideeën heeft het bestuur meegenomen.
Woensdag reist de jongerencommissie af naar Amersfoort om daar verder te vergaderen over het voorstel. Op 16 juni wordt een besluit genomen over de koers van FrieslandCampina.