Provincie wil verder met proef zelfrijdende busjes

De provincie Fryslân stelt 100.000 euro beschikbaar voor proeven met zelfrijdend vervoer. De provincies Groningen en Drenthe willen ook zo'n bedrag geven. De provincies willen met vervoersmaatschappij Arriva zien in hoeverre zelfrijdend vervoer kan bijdragen aan betaalbaar openbaar vervoer en het leefbaar houden van het platteland.
Naar ziekenhuis of school
Gedeputeerde Johannes Kramer is positief over de toekomst van zelfrijdende busjes. Hij denkt dat ze heel goed ingezet kunnen worden voor ritjes van de bushalte naar het ziekenhuis of naar school, of voor het wegbrengen van zaken.
Appelscha
De proeven met vervoer zonder chauffeur kunnen pas op de openbare weg worden toegelaten wanneer de wetgeving dat toelaat. Dat zal waarschijnlijk na de zomer van dit jaar of aan het begin van volgend jaar zijn. Eerder is er een experiment met een zelfrijdend busje geweest in Appelscha. Die reed daar op het fietspad. Dat ging niet altijd goed met de fietsers. Daarom werd de proef daar stilgezet. De gemeente Ooststellingwerf wilde wel verder met de proef met de zelfrijdende busjes.