Mogelijk twee zonneparken in Ureterp

© ANP
In Ureterp komen mogelijk twee zonneparken. Het Spaanse bedrijf Univergy Solar heeft een vergunning aangevraagd voor een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinlocatie Lippe Gabriëlsplas.
Aan de Skieppeleane ten zuiden van de sportparken wil Groenleven ook een zonnepark aanleggen. Dat zou 4 hectare groot worden. De gemeente Opsterland wil in principe meewerken aan de aanleg van beide zonneparken.