Europese cultuurcommissie schrapt werkbezoek aan Leeuwarden

De cultuurcommissie van het Europees Parlement heeft een werkbezoek aan culturele hoofdstad Leeuwarden afgezegd. De commissie zou maandag en dinsdag op werkbezoek komen in Leeuwarden. Dat bezoek is evenwel geschrapt, omdat er te weinig belangstelling voor was. Omdat slechts twee Europarlementariërs zich hadden opgegeven voor het officiële bezoek, had voorzitter Petra Kammerevert van de cultuurcommissie geen andere keuze dan het bezoek af te blazen.
"Ik vind het heel jammer dat ik nu niet in Leeuwarden ben, maar zo'n werkbezoek gaat alleen door als er voldoende deelnemers zijn. Ik had maar twee gegarandeerde toezeggingen en enkele met een vraagteken. Ik vond een reis naar Leeuwarden met twee Europarlementariërs te pijnlijk en daarom heb ik het bezoek aan Leeuwarden moeten afzeggen. Het is zeker geen gebrek aan belangstelling, het is gewoon zo dat er heel veel werkbezoeken zijn deze week. Europarlementariërs moeten dan kiezen. Als de groep te klein wordt, gaat zo'n bezoek niet door."
Traditie
Het is traditie dat de cultuurcommissie elk jaar bij beide culturele hoofdsteden op bezoek komt. Sterker nog: Het is tot nu toe nog niet voorgekomen, dat een culturele hoofdstad geen cultuurcommissie van het Europees Parlement over de vloer krijgt. De commissie was in februari al op bezoek bij Valletta 2018, maar voor het bezoek aan Leeuwarden was nog geen datum gevonden, zegt de Duitse Europarlementariër Petra Kammerevert: "Ik moet toegeven dat het niet gemakkelijk is om een nieuwe datum te vinden, als ik kijk naar de volle agenda van het parlement. Ik vrees dan ook dat het een hele toer wordt. We zullen het proberen, maar ik kan momenteel nog niet toezeggen dat het ons ook lukt om met een officiële delegatie van het Europees Parlement naar Leeuwarden te komen."
Stichting Leeuwarden-Fryslân 2018 is teleurgesteld over het niet doorgaan van het bezoek. De culturele hoofdstad heeft hierover pas vorige week een brief gekregen van de Europese Commissie. Oeds Westerhof van LF2018 zal de commissie om opheldering vragen en ook zijn best doen om een nieuwe datum te vinden voor het werkbezoek. Volgens Westerhof ligt het initiatief voor het werkbezoek ook bij de Europese Commissie.
Groot aanbod
Officiële werkbezoeken van het Europees Parlement worden in principe alleen maar gehouden in de zogeheten 'groene weken', wanneer er geen plenaire bijeenkomsten en andere belangrijke verplichtingen zijn in het Europees Parlement. Deze week is het aanbod groot: er zijn werkbezoeken aan China, Italië, Oeganda en Georgië. Jan Huitema was als Friese Europarlementariër ook uitgenodigd om mee te gaan naar LF2018, maar had al toegezegd om met de landbouwcommissie naar Finland te gaan. Huitema legde maandagmiddag een werkbezoek af aan een rendierhouderij. De uitnodiging voor Leeuwarden kwam voor hem te laat.
Statenlid Sybren Posthumus van de FNP noemt het in een eerste reactie 'bijzonder jammer' dat de cultuurcommissie nog niet naar Leeuwarden komt. Posthumus wist niet van het geplande werkbezoek op 7 en 8 mei. Als hij dat had geweten, had hij zich graag ingespannen, om de Europarlementariërs van de Europese Vrije Alliantie over te halen naar Leeuwarden te komen. Ook Statenlid Hetty Janssen van de PvdA geeft in een eerste reactie aan dat ze niet op de hoogte was van het geplande werkbezoek.
Lobby
Posthumus vindt dat Culturele Hoofdstad en de provincie Fryslân zich moeten inspannen, om er voor te zorgen dat er later dit jaar nog wel een werkbezoek komt. LF2018 en ook de provincie moeten daarbij vooral ook de politieke partijen inschakelen, zodat zij "langs de partijlijn" kunnen lobbyen voor Leeuwarden-Fryslân 2018.
Voorzitter Petra Kammerevert van de cultuurcommissie vertelt dat ze nog nooit in Leeuwarden is geweest. Als cultuurliefhebster wil ze graag eens komen, desnoods op persoonlijke titel. Een spektakel als 'De Stormruiter', gebaseerd op het beroemde boek Der Schimmelreiter, zou ze graag willen zien.