"Aantal meldingen verwaarlozing paarden neemt toe"

Steeds meer mensen in Fryslân doen melding van verwaarlozing van hun paarden. Kortgeleden kwam aan het licht dat paarden op een pensionstal in Echtenerbrug niet goed verzorgd waren. Hester de Groot haalde daarom haar negen paarden daar uit de stalling.
Maar er zijn meer plekken waar paarden worden verwaarloosd, dat blijkt uit de reacties de De Groot naar aanleiding van haar verhaal kreeg. De Groot kreeg namelijk veel reacties van mensen uit heel Fryslân. Onder hen was een vrouw die graag anoniem wil blijven, maar haar paard bij een pensionstal in Fryslân ondergebracht heeft, omdat ze door haar werk zelf niet voor haar paard kon zorgen. Ze ging ervan uit dat bij 'volpension' alles voor het paard geregeld wordt, maar op een dag trof ze haar paard aan met een grote wond op het hoofd. Ze was daar niet over op de hoogte gesteld door de pensioneigenaar. Bij Omrop Fryslân zag ze de reportage over Hester de Groot. Om De Groot te steunen, wil ook deze vrouw haar verhaal vertellen.
De NVWA roept mensen, die denken dat hun paarden verwaarloosd worden, op om dat aan de organisatie te melden. De NVWA kan dan bij het bedrijf langsgaan en meedenken over een oplossing. De Groot vindt dat het tijd is voor verandering. "Er moet van bovenaf beter toezicht komen. Het gebeurt bij maneges en ook bij pensioenstallen. De regels moeten strenger worden, zodat zulke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden."