Politiek komt met groot plan om CO2-uitstoot te verminderen

Ze noemen het een trendbreuk: het grote plan voor natuurherstel, dat maandagavond werd gepresenteerd door de zes oppositiepartijen in Provinciale Staten.
In het plan, dat eerst in It Polytburo en later op een bijeenkomst in Tytsjerk uit de doeken werd gedaan, wordt de CO2-uitstoot in veenweidegebied teruggebracht. Om dat te bewerkstelligen moet het grondwaterpeil met enkele tientallen centimeters omhoog worden gebracht. Dat levert bezwaren op uit de boerengemeenschap, want grote machines kunnen dan niet meer op het natte land komen. Bovendien zouden veel boeren hun bedrijf moeten verplaatsen. Volgens de partijen is dit allemaal noodzakelijk om de biodiversiteit terug te krijgen.
De kans dat het hele plan de politiek haalt lijkt klein: de collegepartijen zijn kritisch. Het plan om de Friese natuur weer in balans te krijgen is opgesteld door PvdA, D66, 50Plus, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren in Fryslân. Eind mei zullen Provinciale Staten over het plan debatteren.