Omtzigt wil aandacht van LF2018 aan 'duistere zusterstad'

Leeuwarden en Fryslân moeten dit jaar bij alle culturele uitwisselingen met Malta, in het kader van de culturele hoofdstad, ook aandacht geven aan de duistere kanten van Malta. Dat zegt CDA-Tweede Pieter Omtzigt. Maandag een half jaar geleden werd op Malta de bekende journaliste Daphne Caruana Galizia opgeblazen met een autobom. Dichter van Fryslân Eeltsje Hettinga vroeg in zijn gedicht 'De opblaasde dei' al aandacht voor deze aanslag. De Engelse vertaling van dit gedicht krijgt op het eiland Malta positieve kritieken, ook van de familie van Caruana Galizia.
Aanslag op de persvrijheid
Omtzigt is blij met de actie van Hettinga, maar vindt ook dat de culturele hoofdstad zelf, en de bestuurders van Fryslân, wel wat meer aandacht mogen geven aan de aanslag op de persvrijheid. Daphne Caruana Galizia publiceerde veel over corruptie op Malta op haar eigen blog, en was ook vóór de aanslag al verschillende malen bedreigd. Pieter Omtzigt nam als lid van de Raad van Europa het initiatief tot internationaal onderzoek naar de aanslag op de journaliste. Volgens hem is er veel corruptie op Malta, en is het voor justitie op het eiland moeilijk om volledig onafhankelijk onderzoek te doen. Omdat Malta lid is van de Europese Unie, en deel uitmaakt van de Schengenzone, is het belangrijk om daar blijvend aandacht voor te hebben, en ook druk uit te oefenen op Malta, vindt Omtzigt.
Contact Malta en Fryslân
Omdat de hoofdstad van Malta Valletta en Leeuwarden dit jaar beide Culturele Hoofdstad van Europa zijn, is er dit jaar veel contact tussen Malta en Fryslân op het gebied van handel en cultuur. Omtzigt vindt dat Culturele Hoofdstad Leeuwarden en Fryslân die vriendschappelijke contacten moeten gebruiken om ook het thema persvrijheid aan de orde te stellen. Ook met een verklaring van Friese bestuurders over de situatie op Malta zou Omtzigt blij zijn. ''Juist als je zo goed bevriend bent, moet je ook moeilijke zaken aan de orde kunnen stellen.'' Omtzigt heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden al gevraagd om met een verklaring te komen. Die gaan er deze week met elkaar over in gesprek.
'De opblaasde dei' van Eeltsje Hettinga
'There are crooks everywhere you look now,
the situation is desperate.' Sjoernaliste
Daphne Caruana Galizia (1964-2017), fermoarde,
net fier fan Valletta, Ljouwert's tsjustere susterstêd.
Under in moanne folgroeid en wyt
as in útsinnich wylde jirpel,
sit in man, heal yn it tsjuster,
allinnich, smokend op syn waranda,
de flier besiedde mei reklame,
kranten en folders oer timpels en
stêden en hotels mei fiif stjerren.
Mar faai is it nijs, dat dreaun troch
bline deamasines, it eilân
syn wytkalke grêven bleatlei.
Ien inkelde bom blies in auto
beneistenby de bergen oer, swart-
ferbrând wie de tonge dy't Malta's
maffia it fjoer oan 'e skinen lei.
Jirpelpûden klapten as roeken
de heuvels oer, beboud mei bergen
Biltske setters. Do, wês wach, Watse,
yn Europa's nacht. Yn it dal fan
de dea stuts men it wurd yn brân,
sa't men oait boeken de flammen yn treau.