Gemeenten lopen miljoenen mis door schaalvergroting

Gemeenten lopen door de schaalvergrotingsplannen van het Rijk honderden miljoenen euro's mis. Landelijk gaat het tot 2025 om bijna 800 miljoen euro. Friese gemeenten lopen zo'n 45 miljoen euro mis, zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan, ook voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten. Het heeft te maken met de plannen van de voormalige minister Plasterk, die wilde dat gemeenten minimaal 100.000 inwoners moesten hebben.
Die plannen zijn teruggedraaid, maar de zogenoemde opschalingskorting die bij de plannen hoorde, ging wel door. Daardoor lopen gemeenten ieder jaar tientallen miljoenen euro's mis en die rekening loopt volgens Van der Zwan ieder jaar op. Hij noemt de korting "een grote onrechtvaardigheid en volstrekt willekeurig. Het Rijk pakt dat af uit het Gemeentefonds. Daarmee betalen wij zaken als zorg, ondersteuning en werkgelegenheid."
De Vereniging Friese Gemeenten en de landelijke vereniging VNG zijn fel tegen de korting en zijn met het kabinet in overleg om die op te heffen.