VVD-statenlid pleit voor snelspoor Lelylijn via Drachten

De noordelijke politiek doet er goed aan om een snelle spoorverbinding tussen Groningen-Drachten-Emmeloord en Lelystad opnieuw op de politieke agenda te zetten. Daarvoor pleitte VVD-statenlid Dirk Pool zaterdag op en conferentie van zijn partij in Drachten over mobiliteit.
Pool woont in Achtkarspelen en werkt in Emmeloord. Vooral tussen Drachten en Joure kan hij in de spits nooit sneller rijden dan 80 km per uur, vertelde Pool aan zijn partijgenoten. Ook staat hij regelmatig in de file op de A7. Een nieuwe spoorverbinding Groningen-Lelystêd via Drachten zou bovendien Noord-Nederland een stuk dichter bij de Randstad brengen. Dat biedt niet alleen kansen voor het personenvervoer, maar ook voor het goederenvervoer.
De nieuwe spoorlijn zou onderdeel moeten worden van een snelle internationale spoorverbinding van Rotterdam naar Hamburg, zei Pool.

Lelylijn

In zijn presentatie sprak Pool het niet over de Zuiderzeelijn, de oude naam van het spoorbaanvak naar Drachten, maar over de Lelylijn. De naam Zuiderzeelijn is volgens Pool 'besmet ', omdat die in het verleden afgeschreven is door de landelijke politiek.
Pool hield zijn geding op persoonlijke titel, maar hij staat zeker niet alleen. Op de VVD-bijeenkomst kreeg hij steun van ProRail-directeur Pier Eringa. Die pleitte in een speciaal gemaakte videoboodschap voor 'stevige investeringen' in het spoor tussen de Randstad en Fryslân, Groningen en Drenthe. Eringa vindt dat Noord-Nederland op 'forens-afstand' moet worden gebracht van de Randstad, zodat het gemakkelijker wordt om in Fryslân te wonen en in Amsterdam of Den Haag te werken. Daarvoor zou de reistijd met snelle treinen ongeveer een tot anderhalf uur moeten worden. Nu is de reistijd vanaf Leeuwarden of Groningen nog omgeveer 2,5 uur.

Groningen niet onder de indruk

Fractievoorzitter Mirjam Wulfse van de VVD in Groningen was niet onder de indruk van het verhaal van Pool. "De bedoeling van deze bijeenkomst is om alle mogelijkheden op het gebied van mobiliteit op een rijtje te zetten. Een nieuwe spoorverbinding aanleggen is erg duur en mogelijk over twintig jaar achterhaald. Misschien reizen wij tegen die tijd wel met een hyperbool-vacuümverbinding naar de Randstad." Wulfse ondersteunt het streven naar een betere verbinding, maar het voorstel van Pool is voor haar niets meer en niets minder dan een van de opties.

Uitkomsten gebruiken voor statenverkiezingen

De VVD-bijeenkomst over mobiliteit trok ongeveer vijftig liberalen naar het Fries Congrescentrum in Drachten. De vergadering beoogt de agenda's van de VVD-afdelingen Fryslân, Groningen en Drenthe op elkaar af te stemmen, zodat de drie noordelijke provincies samen meer voor elkaar kunnen krijgen bij de regering in Den Haag. Ook kunnen de uitkomsten van de verkenning over mobiliteit worden gebruikt voor de programma's van de statenverkiezingen van volgend jaar.