Natuurman Jelle de Boer laat zijn 'Skrok' achter

De winter was venijnig, maar het is nu echt lente. En juist nu verhuist Jelle de Boer van natuurgebied 'Skrok' bij Easterein naar Wommels. De Boer heeft zo'n zestig jaar in dit gebied gewoond. De laatste dertig jaar als beheerder voor Natuurmonumenten. Het natuurgebied is ontstaan bij de ruilverkaveling van 1982/83 en nu 105 hectare groot. Het is nog altijd oud-cultuurhistorisch land met natte greppels en de karakteristieke onregelmatige blokverkaveling. De laatste dertig jaar is er niet veel aan het land veranderd. Het is er wel wat natter geworden. "Maar ook weer niet te veel, want er moet ook een bloemrijk product kunnen groeien. Mensen denken wel eens, ach natuurland dat redt zich wel, daar hoef je niet écht aan te werken. Maar zo is het niet."
Maaien wordt pas na 15 juni gedaan. Of nog later. "We passen hier een streng regime toe: niet maaien als er nog vogels zitten. Dat betekent dat het ook vaak na 1 juli pas kan. De vogels moeten er beslist eerst uit zijn. Als je door het maaien de biotoop verandert, verlies je de slag. Zelfs als je goed rekening houdt met de vogels, want predatoren weten dan precies waar ze moeten zijn."
De verhuizing van de boerderij naar het dorp betekent niet dat De Boer niet meer op Skrok is te vinden. "Als vrijwilliger zal ik hier nog veel zijn, ook in de toekomst. We tellen hier bijvoorbeeld ook meerdere malen met een groepje de vogels. Vorig jaar ging het hier weer goed, vooral met de grutto en ik ben ook wel weer optimistisch voor dit jaar. Het komt goed!"
In Buro de Vries van zondag 1 april een gesprek met Jelle de Boer.