Extra aandacht voor werkgevers met bijzondere werknemers

Er komt speciale aandacht voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een arbeidsachterstand. Ze worden donderdag namelijk in heel Fryslân in het zonnetje gezet. Zo'n tweehonderd Friese bedrijven krijgen van het regionaal werkbedrijf 'Fryslân Werkt' een onderscheiding voor hun inzet voor deze mensen. Dat gebeurt in het kader van de landelijke 'dag van duizend voorbeelden.' Die dag is onderdeel van het initiatief 'Op naar 100.000 banen', waarbij gewerkt wordt aan 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking, voor 2026.

Lieve, harde werkers

Een van de bedrijven die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst heeft, is de Zuivelhoeve. Eigenaar Anton Klapwijk heeft in totaal drie werknemers die uit de Wajong komen: twee in Leeuwarden en één in Heerenveen. Hij vindt het vreemd om er een prijs voor te krijgen. "Ik hoorde ook dat ik de prijs kreeg. Raar, want ik vind dat iedereen deze lieve, hardwerkende mensen aan zou moeten nemen."