Nieuw onderzoek naar onderbetaling bij aanleg Centrale As

Er komt een nieuw, grondig onderzoek naar de onderbetaling van mensen die aan de Centrale As hebben gewerkt. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Technisch Bureau Bouwnijverheid voert dat onderzoek uit. Anders dan de provincie hebben zij wel de bevoegdheid om gegevens van de Belastingdienst in te zien.
Eerdere onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat 32 ijzervlechters over een periode van twee maanden 3600 euro te weinig uitbetaald hebben gekregen. Ook de administratie van onder andere de uren was niet volledig. Het nieuwe onderzoek moet duidelijk maken of het daarbij blijft of dat er nog meer is. Gedeputeerde Poepjes hoopt dat het onderzoek voor de zomer is afgerond.