Zorgen VVD over uitstel 5G-netwerk in Noord-Nederland

© Omrop Fryslân
De VVD-fractie in Provinciale Staten maakt zich zorgen over de ontwikkelingen van het 5G-netwerk in Noord-Nederland. Staatsecretaris Keizer heeft de tests die met het netwerk worden gedaan, stopgezet. Het 5G-netwerk zou de werkzaamheden op het satellietpark in Burum te veel verstoren. De stopzetting betekent dat de realisatie van 5G boven de lijn Amsterdam-Zwolle voorlopig op de lange baan is geschoven.
De VVD vindt dat jammer, omdat het 5G-netwerk Noord-Nederland veel kansen biedt. Het zou tientallen bedrijven en startende bedrijven naar de regio kunnen lokken. De VVD-fractie vraagt Gedeputeerde Staten of ze zich ervoor willen inzetten dat het 5G-netwerk toch over afzienbare tijd realiteit wordt.