Grutto Amalia is bijna terug in Fryslân

Skries © Henk Bootsma
Grutto Amalia komt bijna Fryslân binnen. De vogel is nu boven het IJsselmeer gesignaleerd. Amalia is het boegbeeld van Kening fan de Greide, dat is ontstaan uit bezorgdheid voor het weidelandschap, het verlies van biodiversiteit en landschapsverandering.
Waarschijnlijk vliegt Amalia weer naar het land van de familie Stremler bij de Froonackerdyk bij Easterlittens. Daar broedt de vogel al veel langer.