"Proef met verplaatsing bushalte naar dorpsrand gaat door"

De provinciale proef, waarbij de bus niet meer in een aantal dorpen komt, gaat door. Dat zei gedeputeerde Johannes Kramer in It Polytburo.
Op twee plekken loopt op dit moment een experiment met het 'strekken' van buslijnen. Dat zijn de buslijnen tussen Dokkum en Leeuwarden: bus 51 langs Gytsjerk en bus 54 langs Stiens, Hijum en Hallum. De bus rijdt dan niet meer door het centrum van het dorp, maar blijft op de doorgaande weg aan de rand van het dorp. In de dorpen zelf wordt verontrustend gereageerd op het plan. Het zou voor onveilige situaties kunnen zorgen. Ook is het voor oudere mensen mogelijk lastiger een bushalte te bereiken. Kramer zegt dat de nieuwe situatie uiteindelijk zal leiden tot meer reizigers in de bus en daar gaat het hem om. Het algemene belang van Fryslân gaat voor de wensen van de afzonderlijke dorpen, zegt Kramer. Reisorganisatie ROCOV heeft de provincie een brief gestuurd waarin ze het eens zijn met de provincie.
"Slimme zet van BFVW"
Kramer zegt verder nog dat hij het een slimme zet vindt van de Bond van Friese Vogelwachten dat ze dit jaar geen ontheffing aanvragen voor het meenemen van het eerste kievietsei. De provincie zou die ontheffing ook niet hebben gegeven. Andere natuurorganisaties zijn al jaren tegen het meenemen van kievietseieren. De laatste jaren gaat de commissaris van de Koning naar het ei in het land toe. Kramer vindt dat de traditie moet blijven. Het hoort bij Fryslân. De gedeputeerde heeft wel zorgen over het aantal nazorgers. Er zijn steeds minder, omdat de oorspronkelijke traditie van het meenemen van kievietseieren is verdwenen.