Ruimte voor nieuwe bedrijven op Vlieland

© Google Streetview
Staatsbosbeheer wil nieuwe kavels uitgeven op het bedrijventerrein Oosterseveld op Vlieland. Dat ligt tussen de haven, de Havenweg en de duinen. De gemeenteraad heeft daar maandag toestemming voor gegeven. Voorwaarde is wel dat de plannen in het bestemmingsplan passen. Ondernemers die belangstelling hebben worden opgeroepen om zich te melden.
De grond wordt niet verkocht, maar in erfpacht gegeven. De kans bestaat dat de vraag groter is dan het aanbod. Staatsbosbeheer en de gemeente hebben daarom een procedure afgesproken. Een beoordelingscommissie weegt de plannen en wijst de kavels toe aan de ondernemers die met de beste plannen komen. Als de plannen gelijkwaardig zijn, volgt een loting. Een notaris zal toezien op het beoordelingsproces. Gegadigden kunnen over een paar weken een informatiepakket krijgen bij de gemeente of bij Staatsbosbeheer.
Er zijn al vijftig ondernemers op het bedrijventerrein. Die krijgen een nieuw erfpachtcontract aangeboden, met dezelfde voorwaarden als de nieuwe ondernemers. Het is de bedoeling dat alle ondernemers op deze manier op dezelfde wijze beoordeeld worden.