Waadhoeke stelt regels op voor huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente Waadhoeke komt met regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, mogen er nog slechts vier migranten op één adres ingeschreven staan. Ook mag het aantal niet meer dan 1 procent per dorp zijn. Dat moet zorgen voor een goede spreiding van de arbeidsmigranten over de gemeente.
Recreatieparken, campings en bed & breakfasts krijgen ook te maken met strengere regels. De gemeente wil huisvesting van arbeidsmigranten daar verbieden. De bal komt met name te liggen bij de woningbouwcorporaties. Die moeten een grote rol spelen bij de huisvesting van de mensen, die vooral in de kassencomplexen werken. De gemeente gaat niet actief op zoek naar illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Als er een klacht komt, zal er worden gehandhaafd.
Waadhoeke komt met de maatregelen na onrust, die is ontstaan in onder andere Berltsum. Daar zijn plannen voor het huisvesten van honderd arbeidsmigranten in woningen aan de Pôlle. FNP-raadslid Sijbe Knol kwam toen met moties om de zaak onder de aandacht te brengen. Hij is blij met het voorstel van het college en denkt dat het veel onrust kan voorkomen.